Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Categorie: Genealogie (Pagina 3 van 7)

Kleine Indische genealogieën (IV) – Buwalda

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

In de rubriek ‘De Indische roots van…’ stond onlangs actrice Ellen Vogel centraal. Dit naar aanleiding van haar overlijden op 5 augustus j.l. In de rubriek ‘Kleine Indische genealogieën’ volgt nu de genealogie van de familie van haar moeder Ellen Buwalda.

Genealogie van de familie Buwalda in Nederlandsch-Indië (.pdf)

Door: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

Vrouwelijke Indische In’tvelds (II)

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

In een reeks artikelen zal nader worden ingegaan op de vrouwelijke leden van de Indische familie In’tveld, hun echtgenoten en – met name – hun kinderen.

In de genealogie van Theunis In’tveld (zie: E.M.V. Wethmar-Haverkorn van Rijsewijk en A.P. Intveld, ‘Stamreeks en genealogie van Theunis In’tveld, stamvader van de Indische familie In’tveld’, De Indische Navorscher 2004, pag. 97-121) kwamen de kinderen van vrouwelijke Intvelds uiteraard niet aan bod. Zij dragen immers de familienaam van hun echtgenoot. Toch is dit jammer, want deze kinderen maakten vaak deel uit van de grotere Intveld-‘clan’ en zijn daarom evenzeer een onderdeel van de geschiedenis van deze familie. Ook kwam het meer dan eens voor dat deze kinderen (of hun kinderen) binnen het familienetwerk trouwden.

In deze tweede bijdrage wordt het gezin behandeld van Maria Magdalena In’tveld, de derde dochter van de eerste Indische generatie, en haar eerste echtgenoot John Hart Carter.

Het gezin van Maria Magdalena In’tveld en John Hart Cartera (.pdf)

Door: Adriaan P. Intveld

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

Kleine Indische genealogieën (III)

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Onder deze kop ditmaal aandacht voor een familie met de opvallende geslachtsnaam Toussaint Zannet. De herkomst van deze familie is niet geheel duidelijk, wat hem voornamelijk zit in de onduidelijkheid over de relatie tussen generatie I en II (zie de genealogie).

Genealogie van de familie Toussaint Zannet in Nederlandsch-Indië (.pdf)

Door: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Pagina 3 of 7

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén