Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Categorie: Heraldiek (Pagina 3 van 12)

Familiewapen Von Lützow

Von Lutzöw

Linkerwapen:

Op goud een schuinrechts geplaatste zwarte stormladder met vier sporten. De helm gekroond van drie bladeren en twee parels. Helmteken een rode gemetselde muur met in het zicht drie steenlagen en drie uit een steenlaag bestaande kantelen en drie uitkomende, waaiersgewijs geplaatste pauwenveren van natuurlijke kleur, rechts en links vergezeld van een zwarte lelie op een groene, gebladerde steel. Helmkleden: zwart, gevoerd van goud.

N.B.: dit wapen, zonder kroon, kwam tegen het einde van de zestiende eeuw in zwang.

Rechterwapen (te vinden in de kerk van het Benedictijner klooster Dobbertin in Mecklenburg:

Op goud een schuinrechts geplaatste zwarte stormladder met vier sporten. De helm gekroond van drie bladeren. Helmteken een rode gemetselde muur met in het zicht drie steenlagen en drie uit een steenlaag bestaande kantelen en vijf uitkomende, waaiersgewijs geplaatste pauwenveren van natuurlijke kleur, rechts en links vergezeld van een afhangende zilveren lelie op een zilveren, bladerloze steel. Helmkleden: zwart.

De Indische tak stamt af van Balthazar Friedrich Wilhelm von Lützow (R.O.U.) (1757-1822).

Literatuur: R.G. de Neve, ‘De Indische tak van het tot de oude Mecklenburgse adel behorende geslacht Von Lützow’, De Indische Navorscher 21 (2008) 89-102.

Door: Roel de Neve

KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN

Familiewapen Domis (De Senerpont Domis)

Domis (De Senerpont Domis)

Gevierendeeld: I en IV in zilver drie zwarte maliën en een rood schildhoofd beladen met een gouden barensteel met drie hangers; II en III in zilver een zwarte leeuw, rood getongd en genageld. Over alles heen een hartschild: doorsneden van blauw en rood, beladen met een gouden leeuw. Wrong: geen. Helmteken: een in een rood gewaad geklede, uitkomende mansfiguur zonder armen, gebaard van natuurlijke kleur, een groene hoofddoek dragende, tussen een antieke of gesloten zilveren vlucht. Helmkleden: rood, gevoerd van zilver.

Schildhouders: rechts een zwart-goud doorsneden omziende griffioen, links een zwarte omziende leeuw van het schild.

Bron: Heraldische Databank van het Centraal Bureau voor Genealogie.

De Indische tak stamt af van Hendrik Jacob Domis (R.N.L.) (1782-1842).

Literatuur: D. van Duijn, ‘Domis (De Senerpont Domis)’, De Indische Navorscher 14 (2001), pag. 104-116, ald. 111-116. Op pagina 104 is bovenstaand wapen afgebeeld zonder het hartschild en het eerste en vierde kwartier zonder het schildhoofd.

Door: Roel de Neve

KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN

Familiewapen Steinmetz

Steinmetz

Gevierendeeld: I in rood drie [gouden?] sterren; II in blauw een [gouden of zilveren] leeuw; III in zwart een [zilveren] doodshoofd; IV in rood drie [gouden?] kruisjes (linker wapen)/malthezerkruisjes (rechterwapen). Helmteken: een geopende vlucht (geen kleuraanduiding). Schildhouders: twee griffioenen (geen kleuraanduiding). Helmkleden: geen kleuraanduiding, maar wellicht rood, gevoerd van zilver.

Bron: Heraldische Databank van het Centraal Bureau voor Genealogie (linker wapen); De Indische Navorscher 6 (1940), pag. 7 en 20 (rechter wapen), alwaar werd medegedeeld dat Carl Philip Conrad Steinmetz, resident van Pasoeroean, met dit wapen in 1855 zegelde.

De Indische takken stammen af van Carl Philip Conrad Steinmetz (R.M.W.O.3, R.N.L., J) (1806-1865), Johan Carl Regin Steinmetz (M.K.) (1807-1885), en Carl Herman Dino Steinmetz (1890-1948).

Literatuur: P.A. Christiaans, ‘Genealogie van de familie Steinmetz in Nederlandsch-Indië’, De Indische Navorscher 22 (2009), pag. 115-130.

Door: Roel de Neve

KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN

Pagina 3 of 12

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén