Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Categorie: Nieuws (Pagina 2 van 4)

Databank registratiekaarten marinekrijgsgevangenen in Azië online

Bron: Museum Bronbeek

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

Gisteren presenteerde de Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost (S.O.O.) in het Marinemuseum te Den Helder de website http://pow.s-o-o.nl met 1803 vertaalde registratiekaarten van marinemannen en andere zeevarenden, die de Japanse bezetting van Nederlands-Indië van 1942 tot 1945 in Japanse krijgsgevangenschap doorbrachten.

Veel oud-krijgsgevangenen wilden er na het einde van de Tweede Wereldoorlog niet over praten of vonden geen luisterend oor. De vertalingen geven de nabestaanden de mogelijkheid uit deze nieuwe bron meer inzicht te krijgen in die verschrikkelijke periode in het leven van hun dierbaren.

De in totaal circa 4000 ‘marinekaarten’ zijn in 2011 overgedragen aan het Nationaal Archief en bevatten naast de registratiekaarten van personeel van de Koninklijke Marine ook die van het (gemilitariseerde) personeel van de Koopvaardij, de Gouvernementsmarine, de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (K.P.M.) en diverse andere rederijen.

Registratiekaart van de commandant van het Korps Mariniers in Nederlands-Indië Luitenant-kolonel Willem Roelofsen [via www.gahtena.nl]

Registratiekaart van de commandant van het Korps Mariniers in Nederlands-Indië
Luitenant-kolonel Willem Roelofsen [via www.gahtena.nl]

De Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost heeft nu 1803 kaarten van het Japans naar het Engels vertaald en stelt de vertalingen via http://pow.s-o-o.nl beschikbaar voor de nabestaanden.

In tegenstelling tot de algemene verwachting werden niet alle Japanse documenten aan het einde van de oorlog vernietigd. Door de Japanse taal zijn deze documenten niet zonder meer toegankelijk. De kaarten bieden een schat aan informatie met betrekking tot een van de meest trieste periodes van de Japanse bezetting. Door belangrijke financiële ondersteuning van de Toyota Foundation is met behulp van Japanse specialisten van S.O.O. en POW Research Network Japan de barrière nu verdwenen en kunnen nabestaanden en onderzoekers kennis nemen van deze belangrijke bron.

Het Japanse militaire bestuur heeft van alle krijgsgevangenen registratiekaarten bijgehouden. Het Japanse Informatiebureau voor krijgsgevangenen werd opgericht in 1941 als onderdeel van het Ministerie van het Leger. Na de Japanse capitulatie van augustus 1945 werd het bureau voortgezet als het ‘1st & 2nd Repatriation Bureau’ en uiteindelijk verplaatst naar het Japanse Ministerie van Welzijn. De kaarten, die tot 1955 werden bijgewerkt, werden op 1 maart 1955 officieel overgedragen aan de Nederlandse overheid. In totaal zijn 47.818 kaarten beschikbaar gesteld.

ICRC Archives (Genève) 1. V-P-hist-03185-26a [Japanse POW information bureau, na capitulatie augustus 1945 (Editing POW Cards to exchange POW information with the Allied states, possibly 1952-54)] photolibrary@icrc.org

ICRC Archives (Genève) 1. V-P-hist-03185-26a [Japanse POW information bureau, na capitulatie augustus 1945 (Editing POW Cards to exchange POW information with the Allied states, possibly 1952-54)] photolibrary@icrc.org

De Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost werd in 2012 opgericht en is een non-profit ANBI organisatie, die zich tot doel stelt Japans archief materiaal beschikbaar te stellen voor slachtoffers van de Japanse bezetting in Nederland. S.O.O. ondersteunt Japans-Indische nakomelingen met hun zoektocht naar hun biologische vader. De stichting beijvert zich tevens voor intensievere samenwerking op het gebied van onderzoek met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog op academisch/wetenschappelijk niveau tussen Nederland en Japan.

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

Boekproject over Twijfelindo’s

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Fotograaf, filmmaker en oprichter van Hoezo Indo, Armando Ello (1980) is het project Verborgen Identiteit gestart, waarmee hij portretten en verhalen van Twijfelindo’s verzamelt en bundelt in een prachtig fotoboek.

Twijfelindo’s zijn Indo’s waarvan men (vaak) niet kan zien of hij/zij een Indische achtergrond heeft.

Onder het motto Dat je er niet Indisch uitziet, maakt je nog niet minder Indisch! fotografeert en interviewt Ello Indo’s door het hele land.

Om de kosten van dit ambitieuze project te kunnen financieren, is Ello een crowdfunding begonnen, waarbij hij iedereen – Indo’s van alle generaties en geïnteresseerden – vraagt een bijdrage te leveren aan de realisatie van dit fotoboek om de Indische identiteit levende te houden…

Kijk voor meer informatie en hoe dit project te steunen op IndoGo.nl en HoezoIndo.nl.

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Oproep Gens Nostra 2015

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Algemene Oproep voor het insturen van bijdragen voor Gens Nostra 2015

De voorraad aan artikelen voor Gens Nostra vermindert en daarom doet de redactie een algemene oproep aan haar lezers en derden om de resultaten van hun genealogisch onderzoek op papier te zetten en in te sturen. Gens Nostra graag familiegeschiedenissen en biografieën over voorouders ingebed in de betreffende historische periode. Maar ook korte beschouwende verhalen over de mogelijkheden van digitaal onderzoek, bijzondere vondsten, bepaalde historisch-genealogische vraagstukken en opvallende onderlinge relaties en contacten van de personen zijn van harte welkom.

Oproep van de Gens Nostra redactie:

Stuurt u ons bijdragen waarin gereflecteerd wordt op:

  • Hoe dode punten in het onderzoek zijn overwonnen, bijvoorbeeld door gevonden akten over goederenbezit en heraldiek, of door de verwevenheid van personen met de dorps-, stads- en streekgeschiedenis of met een zelfde plaats en land van herkomst.
  • Veel van onze voorouders zijn in de afgelopen eeuwen als immigrant naar Nederland gekomen. We kijken daarom uit naar vooroudergeschiedenissen waarin de immigratie naar Nederland een rol heeft gespeeld. Hierbij valt te denken aan landen van herkomst, zoals Vlaanderen, Duitsland, Nederlands Oost- en West-Indië (Suriname, Antillen), maar ook aan religieuze groepen van immigranten, zoals Mennonieten, Joden en Hugenoten.
  • Tot slot willen wijzen we op het fenomeen van het uitoefenen van een zelfde beroep in één familie gedurende een aantal opvolgende generaties. Kortom stuurt u ons bijdragen waarin een bepaald beroep de leidraad van de familiegeschiedenis vormt.

Mochten we een aantal bijdragen ontvangen met een zelfde kenmerk, bijvoorbeeld immigratie uit een zelfde land, dan zullen wij trachten hiermee een speciale uitgave samen te stellen.

Raadpleegt u vóór het schrijven en insturen van uw bijdrage eerst de Richtlijnen voor publicatie in Gens Nostra. Inzenden kan gedurende het hele jaar aan de redactie van Gens Nostra, postbus 26, 1380 AA Weesp, of via GNredactie@ngv.nl. Na ontvangst van uw bijdragen krijgt u binnen drie weken een bevestiging van de ontvangst en binnen ongeveer drie maanden de eerste informatie over eventuele plaatsing.

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Pagina 2 of 4

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén