Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Categorie: Nieuws (Pagina 2 van 4)

Indië Herdenking 2015

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

Wie zich verdiept in zijn of haar Indische familiegeschiedenis en stamboom, zal niet om de Japanse bezetting van Nederlands-Indië heen kunnen. Iedereen heeft wel een familielid (gehad) dat gedurende de bezetting in een burgerkamp heeft gezeten of krijgsgevangene is geweest.

Het is een zwarte bladzijde in de Nederlands-Indische geschiedenis, met onuitwisbare – en vaak ook onzichtbare – inkt vastgelegd in het collectieve geheugen van de Indische gemeenschap. De herinnering aan de Japanse bezetting is omhult door zwijgzaamheid, wat voor onderzoek naar de familiegeschiedenis niet altijd even bevorderlijk is.

Indie Herdenking 2015 [1] Anne Karthaus

Inmiddels zijn via diverse websites (denk aan: gahetna.nl en pow.s-o-o.nl) internerings- en registratiekaarten vrijgegeven ter raadpleging. Hierdoor zijn er weer wat meer stappen te maken in het Indisch familieonderzoek.

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat er een einde kwam aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Helaas was er geen sprake van een echte ‘bevrijding’ en zijn tijdens de bersiap vele slachtoffers gevallen. Slachtoffers die eveneens herdacht worden tijdens de jaarlijkse Indië Herdenking op 15 augustus.

Indie Herdenking 2015 [2] Anne Karthaus

Samen met Anne Karthaus was ik (Liselore Rugebregt) – voor het eerst – aanwezig tijdens dit ‘jubileumjaar’. Direct viel ons de massale opkomt op. Mensen stonden nog rijen dik achter de vakken met zitplaatsen.

Aanwezig waren ook koning Willem-Alexander en premier Rutte. Maar voor ons werd de ‘show’ gestolen door Eric Schneider en zijn zoon Beau Schneider, waarvan de volgende woorden, gesierd door het Indische accent van Eric Schneider, bijzonder grote indruk op ons maakten:

Misschien wordt gedenken nog weleens een dagtaak. We zijn geschiedenis geworden. Als we er niet meer aan denken, is het weg.

Stilte overheerst tijdens het luiden van de klok, de toespraken, de muzikale intermezzo’s en de kransleggingen. Een stilte die alleen werd onderbroken door het geluid van rondcirkelende meeuwen, met als afsluiting het overvliegen van de PBY-5A Catalina.

Tijdens de herdenking mijmer ik verder over de Japanse bezetting. Het zijn kostbare herinneringen aan deze periode die niet verloren mogen gaan. Herinneringen die ons herinneren aan het voorrecht om in vrijheid te kunnen leven zonder de angst die zovelen toen hebben ervaren.

Indie Herdenking 2015 [3] Anne Karthaus

Kijk voor meer foto’s op onze Facebookpagina in het album: Indië Herdenking 2015.

Tekst: Liselore Rugebregt   Foto’s: Anne Karthaus

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

Databank registratiekaarten marinekrijgsgevangenen in Azië online

Bron: Museum Bronbeek

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

Gisteren presenteerde de Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost (S.O.O.) in het Marinemuseum te Den Helder de website http://pow.s-o-o.nl met 1803 vertaalde registratiekaarten van marinemannen en andere zeevarenden, die de Japanse bezetting van Nederlands-Indië van 1942 tot 1945 in Japanse krijgsgevangenschap doorbrachten.

Veel oud-krijgsgevangenen wilden er na het einde van de Tweede Wereldoorlog niet over praten of vonden geen luisterend oor. De vertalingen geven de nabestaanden de mogelijkheid uit deze nieuwe bron meer inzicht te krijgen in die verschrikkelijke periode in het leven van hun dierbaren.

De in totaal circa 4000 ‘marinekaarten’ zijn in 2011 overgedragen aan het Nationaal Archief en bevatten naast de registratiekaarten van personeel van de Koninklijke Marine ook die van het (gemilitariseerde) personeel van de Koopvaardij, de Gouvernementsmarine, de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (K.P.M.) en diverse andere rederijen.

Registratiekaart van de commandant van het Korps Mariniers in Nederlands-Indië Luitenant-kolonel Willem Roelofsen [via www.gahtena.nl]

Registratiekaart van de commandant van het Korps Mariniers in Nederlands-Indië
Luitenant-kolonel Willem Roelofsen [via www.gahtena.nl]

De Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost heeft nu 1803 kaarten van het Japans naar het Engels vertaald en stelt de vertalingen via http://pow.s-o-o.nl beschikbaar voor de nabestaanden.

In tegenstelling tot de algemene verwachting werden niet alle Japanse documenten aan het einde van de oorlog vernietigd. Door de Japanse taal zijn deze documenten niet zonder meer toegankelijk. De kaarten bieden een schat aan informatie met betrekking tot een van de meest trieste periodes van de Japanse bezetting. Door belangrijke financiële ondersteuning van de Toyota Foundation is met behulp van Japanse specialisten van S.O.O. en POW Research Network Japan de barrière nu verdwenen en kunnen nabestaanden en onderzoekers kennis nemen van deze belangrijke bron.

Het Japanse militaire bestuur heeft van alle krijgsgevangenen registratiekaarten bijgehouden. Het Japanse Informatiebureau voor krijgsgevangenen werd opgericht in 1941 als onderdeel van het Ministerie van het Leger. Na de Japanse capitulatie van augustus 1945 werd het bureau voortgezet als het ‘1st & 2nd Repatriation Bureau’ en uiteindelijk verplaatst naar het Japanse Ministerie van Welzijn. De kaarten, die tot 1955 werden bijgewerkt, werden op 1 maart 1955 officieel overgedragen aan de Nederlandse overheid. In totaal zijn 47.818 kaarten beschikbaar gesteld.

ICRC Archives (Genève) 1. V-P-hist-03185-26a [Japanse POW information bureau, na capitulatie augustus 1945 (Editing POW Cards to exchange POW information with the Allied states, possibly 1952-54)] photolibrary@icrc.org

ICRC Archives (Genève) 1. V-P-hist-03185-26a [Japanse POW information bureau, na capitulatie augustus 1945 (Editing POW Cards to exchange POW information with the Allied states, possibly 1952-54)] photolibrary@icrc.org

De Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost werd in 2012 opgericht en is een non-profit ANBI organisatie, die zich tot doel stelt Japans archief materiaal beschikbaar te stellen voor slachtoffers van de Japanse bezetting in Nederland. S.O.O. ondersteunt Japans-Indische nakomelingen met hun zoektocht naar hun biologische vader. De stichting beijvert zich tevens voor intensievere samenwerking op het gebied van onderzoek met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog op academisch/wetenschappelijk niveau tussen Nederland en Japan.

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

Boekproject over Twijfelindo’s

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Fotograaf, filmmaker en oprichter van Hoezo Indo, Armando Ello (1980) is het project Verborgen Identiteit gestart, waarmee hij portretten en verhalen van Twijfelindo’s verzamelt en bundelt in een prachtig fotoboek.

Twijfelindo’s zijn Indo’s waarvan men (vaak) niet kan zien of hij/zij een Indische achtergrond heeft.

Onder het motto Dat je er niet Indisch uitziet, maakt je nog niet minder Indisch! fotografeert en interviewt Ello Indo’s door het hele land.

Om de kosten van dit ambitieuze project te kunnen financieren, is Ello een crowdfunding begonnen, waarbij hij iedereen – Indo’s van alle generaties en geïnteresseerden – vraagt een bijdrage te leveren aan de realisatie van dit fotoboek om de Indische identiteit levende te houden…

Kijk voor meer informatie en hoe dit project te steunen op IndoGo.nl en HoezoIndo.nl.

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Pagina 2 of 4

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén