Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Categorie: Nieuws (Pagina 3 van 4)

Oproep Gens Nostra 2015

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Algemene Oproep voor het insturen van bijdragen voor Gens Nostra 2015

De voorraad aan artikelen voor Gens Nostra vermindert en daarom doet de redactie een algemene oproep aan haar lezers en derden om de resultaten van hun genealogisch onderzoek op papier te zetten en in te sturen. Gens Nostra graag familiegeschiedenissen en biografieën over voorouders ingebed in de betreffende historische periode. Maar ook korte beschouwende verhalen over de mogelijkheden van digitaal onderzoek, bijzondere vondsten, bepaalde historisch-genealogische vraagstukken en opvallende onderlinge relaties en contacten van de personen zijn van harte welkom.

Oproep van de Gens Nostra redactie:

Stuurt u ons bijdragen waarin gereflecteerd wordt op:

  • Hoe dode punten in het onderzoek zijn overwonnen, bijvoorbeeld door gevonden akten over goederenbezit en heraldiek, of door de verwevenheid van personen met de dorps-, stads- en streekgeschiedenis of met een zelfde plaats en land van herkomst.
  • Veel van onze voorouders zijn in de afgelopen eeuwen als immigrant naar Nederland gekomen. We kijken daarom uit naar vooroudergeschiedenissen waarin de immigratie naar Nederland een rol heeft gespeeld. Hierbij valt te denken aan landen van herkomst, zoals Vlaanderen, Duitsland, Nederlands Oost- en West-Indië (Suriname, Antillen), maar ook aan religieuze groepen van immigranten, zoals Mennonieten, Joden en Hugenoten.
  • Tot slot willen wijzen we op het fenomeen van het uitoefenen van een zelfde beroep in één familie gedurende een aantal opvolgende generaties. Kortom stuurt u ons bijdragen waarin een bepaald beroep de leidraad van de familiegeschiedenis vormt.

Mochten we een aantal bijdragen ontvangen met een zelfde kenmerk, bijvoorbeeld immigratie uit een zelfde land, dan zullen wij trachten hiermee een speciale uitgave samen te stellen.

Raadpleegt u vóór het schrijven en insturen van uw bijdrage eerst de Richtlijnen voor publicatie in Gens Nostra. Inzenden kan gedurende het hele jaar aan de redactie van Gens Nostra, postbus 26, 1380 AA Weesp, of via GNredactie@ngv.nl. Na ontvangst van uw bijdragen krijgt u binnen drie weken een bevestiging van de ontvangst en binnen ongeveer drie maanden de eerste informatie over eventuele plaatsing.

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Bijzonder fotoproject: Minum Teh

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Fotograaf en filmer Armando Ello is de oprichter van de website Hoezo Indo waarop hij Indisch erfgoed in de vorm van nieuwe projecten verzamelt. Het doel van de website is om jonge generatie Indo’s bewust te maken van hun roots en iets te doen met hun familieverhalen. Daarin speelt de oudere generatie ook een belangrijke rol. Armando speelt hierop in met zijn Indo familiefoto project: ‘Minum Teh’. Het begon allemaal met een Facebookbericht:

Schermafbeelding 2015-02-14 om 19.51.35

De vereeuwiging van familiefoto’s zal volgens Armando nog generaties doorspelen, en juist daarom is het van belang om de eerste generatie vast te leggen nu het nog kan.

Het project is geïnspireerd op een fotoverhaal van Pamela Pattynama uit het boek ‘Bitterzoet Indië‘, waarin de eeuwenoude traditie van thee drinken in Nederlands-Indië te zien is. Hoewel thee drinken in de koloniale tijd iets was voor de rijke belanda’s, is in het boek ook een foto te zien van een Indisch gezin aan de thee. Op deze foto wordt gelachen en gesnoept van Indische hapjes. Een typisch Indisch tafereel en een sfeer welke Armando graag vast wil leggen met Indische famillies van nu.

De familie Trouerbach zette Armando al op de foto:

Trouerbach nu

Fam. Trouerbach door Armando Ello

Trouerbach toen

Archief fam. Trouerbach

Meer informatie over en MEEDOEN aan het familiefoto project ‘Minum Teh’ is te vinden op de website van Hoezo Indo.

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Boek: Daar werd wat gruwelijks verricht

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Bron: Athenaeum

‘2 Januari 1668: Francisco van Bengale, slaaf van onderkoopman Jan Grootstadt, verhangt zich.’ Deze Francisco was een van de velen die de dood verkozen boven een ondraaglijk slavenbestaan in Nederlands Oost-Indië.

Van de beginjaren van de VOC tot aan het einde van de kolonie volgt Baay het spoor van de mensenhandel in de Nederlandse koloniën in de Oost. De koloniale slavernij nam er vele vormen aan: er waren huisslaven, kindslaven, seksslaven, ambachtsslaven, maar ook slaven op de plantages en perken. Slaven werden vernederd, gefolterd en vermoord. Honderdduizenden personen zijn in de Oost tot slaaf gemaakt.

Reggie Baay schrijft de geschiedenis van de slavernij in Indië. Want het is een misverstand te denken dat de slavernij in de koloniën zich beperkte tot de West. En hoe komt het dat ons beeld van de mensenhandel zo vertekend is, alsof er geen echte slavernij bestond? Daar werd wat gruwelijks verricht is, hoe ongelofelijk dat ook lijkt, het eerste boek waarin de geschiedenis van de slavernij in ‘ons Indië’ in zijn geheel verteld wordt.

DWWGV

  • Auteur: Reggie Baay
  • Uitgeverij: Athenaeum
  • Prijs: 19,99
  • ISBN: 978 90 253 0470 6
> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Pagina 3 of 4

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén