Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Categorie: Vergeeld Portret (Pagina 2 van 7)

Von Liebenstein-Botellho

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN of om eerdere reacties te lezen <

In De Indische Navorscher 2009 werd de genealogie gepubliceerd van de familie Von Liebenstein. Op pagina 147-148 treffen we het gezin aan van Wilhelm Frederich Heinrich Egeunius von Liebenstein en Henriette Antoinette Botellho.

Hieronder een foto van dit gezin. Links de pater familias en rechts zijn vrouw. Hun kinderen achterstij rij v.l.n.r. Wilhelmina, Augusta Frederika, Ludwich Wilhelm (zittend), Carel Rudolf en Heinrich Adrian; voorste rij v.l.n.r. Hendrica Christina (half op de schoot van haar vader), Charlotte Alice, Frederich, Adriane Gertrude en Johannes Gerardus (staande bij zijn moeder).

Dochter Hendrica Christina werd niet in de genealogie Von Liebenstein vermeld. Zij trouwde met een Engelsman en woonde in Engeland.

Gezin Wilhelm Frederich Heinrich Eugenius von Liebenstein-Botellho

Foto: Ben Heijden

Tekst: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Vind je het leuk als in deze rubriek ook een foto uit jouw familiealbum gepubliceerd wordt? Stuur deze dan naar de redactie (redactie@igv.nl). Daarbij graag vermelden wie er op de foto staan en, indien bekend, waar en wanneer de foto genomen is en ter gelegenheid waarvan.

Familie Nix-Botellho

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

In de tot nu toe verschenen jaargangen van De Indische Navorscher zal men tevergeefs zoeken naar genealogieën van Indo-Portugese families. Maar die waren er in Nederlandsch-Indië zeker wel. Niet zo vreemd overigens. De Portugezen kwamen om handel te drijven immers eerder naar de Maleise archipel dan de Nederlanders (lees: de V.O.C.). Toen de V.O.C. in 1641 Malakka (stad) veroverde was het echter grotendeels met de Portugese aanwezigheid in Zuidoost-Azië gedaan. Alleen op Oost-Timor (tot in 1975) en in Macao (tot eind 1999) wisten zij zich te handhaven.

Wanneer de in Nederlandsch-Indië wonende Indo-Portugese families naar Azië kwamen, blijft vooralsnog een onbeantwoorde vraag. De meeste van die families vestigden zich vermoedelijk pas na 1800 op Java of een van de andere eilanden van de archipel. We kunnen dan denken aan families als Bish, Botellho, da Graça, Maitimo, Mendes da Costa, Monteiro en Pereira.

Van de familie Botellho is, helaas zonder bronvermeldingen, op internet een genealogie gepubliceerd. Stamvader Pedro Botellho werd te Bandel (even benoorden Calcutta) in West-Bengalen in 1796 geboren en overleed te Padang op 9 januari 1868. Dezelfde gegevens zijn ook te vinden op de website van Richard Davies over Sumatra’s Westkust. Als bron wordt de overlijdensakte van Pedro (LDS, filmnr. 1474485) genoemd.

Een van zijn achterkleinkinderen was Alice Constance Botellho (geb. Padang 14 maart 1884, overl. Leiden 6 augustus 1972), te Padang op 20 mei 1908 getrouwd met Marie Cornelis Nix (geb. Haarlem 19 februari 1885, overl. Amsterdam 28 juni 1940). We zien het echtpaar op onderstaande foto, Marie Cornelis helemaal achteraan en rechts Alice Constance met op haar schoot hun zoon Adriaan Ferdinand (1915-1999). De andere kinderen Nix op deze foto zijn v.l.n.r. Cornelis (1910-1944) (met matrozenkraag), Caroline Emelie Christine (…..), Jan Hendrik Wilhelm (1912-1999) en Albert Louis (1917-1945) op de schoot van zijn oma Mart[h]alia Adriana Carolina Botellho-Schönherr (geb. Priaman (Sumatra’s Westkust) 15 april 1856). Wie de andere personen zijn, is onbekend. De foto zal omstreeks 1920 zijn genomen.

Nix-Botellho klein2

Wie onderzoek heeft gedaan naar Indo-Portugese families in Nederlandsch-Indië en de resultaten in gedrukte vorm zou willen publiceren, kan contact opnemen met de redactie van De Indische Navorscher (redactie@igv.nl).

Foto: Ben Heijden | Tekst: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Vind je het leuk als in deze rubriek ook een foto uit jouw familiealbum gepubliceerd wordt? Stuur deze dan naar de redactie (asaloesoel@gmail.com). Daarbij graag vermelden wie er op de foto staan en, indien bekend, waar en wanneer de foto genomen is en ter gelegenheid waarvan.

Tjalling Boutmy en Tjam Eng Nio

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Gedurende de negentiende eeuw kwamen gemengde huwelijken, d.w.z. echtverbintenissen tussen Europese mannen en Aziatische vrouwen, in Nederlandsch-Indië relatief weinig voor. Tot omstreeks 1900 ging het om minder dan vijftien procent van het totaal aantal door Europese mannen gesloten huwelijken. Daarna steeg het aantal gemengde huwelijken en bereikte een piek in 1925. Ruim een kwart van de huwelijken met een Europese bruidegom was toen gemengd.

Het vermoedelijk eerste huwelijk van een Europeaan met een inlandse vrouw dat in Nederlandsch-Indië werd geregistreerd, was dat van Frans/Franz Wild en de Javaanse vrouw Mida. Zij trouwden te Semarang op 30 juli 1835. De bruid werd met het oog op haar aanstaande huwelijk gedoopt en ontving de namen Elisabeth Seram. De bruidegom werd op 12 mei 1799 te Speijer in de Elzas geboren als zoon van Johan George Wild en Margdalena Pauel. Komende uit Essen trad hij op 19 maart 1818 in Nederlandse krijgsdienst. Op 24 april d.a.v. embarkeerde hij als fuselier aan boord van het schip “Middelburg”, bestemd voor Oost-Indië. Hij bracht het uiteindelijk tot sergant-majoor en was ten tijde van zijn huwelijk vermoedelijk reeds gepensioneerd. Het huwelijk duurde slechts kort aangezien Wild reeds op 13 juni 1837 te Semarang overleed. Zijn echtgenote overleefde hem ruim 40 jaar en overleed te Semarang op 15 april 1879. Huwelijken als dat van Wild werden niet zelden gesloten nadat er al kinderen waren geboren. In de trouwberichten werd dan gesproken over een huwelijk van de bruidegom met ‘de moeder zijner kinderen’. Haar naam bleef daarbij vaak onvermeld.

Op onderstaande foto zien we de Chinese echtgenote van Tjalling Boutmy (1863-1935), Tjam Eng Nio (1885-1928), met haar beide oudste kinderen Johannes Marianus en Johanna Boutmy. Tjalling Boutny en Tjam Eng Nio traden te Buitenzorg op 10 december 1921 in het huwelijk. Op dat moment waren gemengde huwelijken al geen uitzondering meer. Zij kregen vier kinderen die allemaal voor het huwelijk waren geboren, de jongste op 24 februari 1921. Tjalling Boutmy was werkzaam in de cultures als beheerder en administrateur van de thee-ondernemingen Tjiloear en Tanah-Baroe in het Buitenzorgse. Via moederszijde was hij verwant aan de bekende Indische families Van Riemsdijk en Ament. Hij moest tante zeggen tegen mevrouw Ament-Burgemeestre, van wie eerder in deze rubriek een foto werd geplaatst.

1 Boutmy-Tjam Eng Nio

De Chinese vrouw Tjam Eng Nio (Mevrouw Tjalling Boutmy) met haar beide oudste kinderen Johannes Marianus Boutmy en Johanna Boutmy, omstreeks 1912

2 Tjalling Boutmy 1863-1935

Tjalling Boutmy

Foto’s: Ed Boutmy de Katzmann | Tekst: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Vind je het leuk als in deze rubriek ook een foto uit jouw familiealbum gepubliceerd wordt? Stuur deze dan naar de redactie (redactie@igv.nl). Daarbij graag vermelden wie er op de foto staan en, indien bekend, waar en wanneer de foto genomen is en ter gelegenheid waarvan.

Pagina 2 of 7

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén