Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Categorie: Vergeeld Portret (Pagina 3 van 7)

Anna Carolina Jacoba Rosendahl

> Klik op de titel van dit artikel om een reactie achter te laten! <

Of alle naamdragers Rosendahl in Nederlandsch-Indië tot dezelfde familie behoorden, is de vraag. Maar zelfs als dit zo was, zou het om een kleine familie gaan. Anna Carolina Jacoba Rosendahl (1883-1922) die voor onderstaande foto poseerde, was de dochter van Petrus Rosendahl (1853-1905) en Maria Louisa Bois d’Enghien (1853-1907).

Anna C. J. Rufi-Rosendahl

Anna Carolina Jacoba Rufi, geboren Rosendahl.

Haar vader was de zoon van Tamerus Gerrit Hendrik Rosendahl (1831-1861) en de inlandse vrouw Sanem die bij haar doop de namen Johanna Christina ontving. Tamerus en Sanem trouwden te Batavia op 25 juni 1856, dus drie jaar na de geboorte van Petrus, die vermoedelijk in 1855 was erkend. Het heeft er alle schijn van dat Petrus hun enige kind was.

Wie de ouders van Tamerus waren, is onbekend. Mogelijk was hij een zoon van Henrij Rosendahl (1794-?), die als fuselier op 22 oktober 1820 aan boord van het schip “Koophandel” embarkeerde met bestemming Oost-Indië. Henrij Rosendahl was volgens zijn stamboekinschrijving geboren in Luik en woonde laatstelijk te Lubeck. Hij was een zoon van Gotfried Rosendahl en Margrita Gunner…. (laatste deel van haar familienaam was in de stamboekinschrijving van haar zoon onleesbaar). Henrij Rosendahl was mogelijk ook de vader van Frederik Gustaaf Rosendahl (1833-1840) en de eveneens als kind overleden Hendrica Rosendahl (?-1834).

Anna Carolina Jacoba Rosendahl werd te Batavia geboren op 24 april 1883 en trouwde te Soerabaja op 28 mei 1904 met Hendrik Rufi (1879-1934). Haar echtgenote was employé bij Linde Teves te Soerabaja en later te Semarang. Zelf hield zij te Semarang een pension. Zij overleed te Soerabaja op 1 nov. 1922 en werd aldaar begraven op de begraafplaats Peneleh. Zij rust in een graf met vier van haar kinderen (w.o. twee levenloos geborenen), haar moeder en haar broer Henri [Theodoor Paul] Rosendahl (1889-1905).

Behalve deze broer had zij nog twee broers en twee zusters. Van haar zusters overleed er een nog geen vier maanden oud, terwijl de ander in 1896 mevrouw Frederic Daniel Brangert werd. Van de jongste van de twee broers, Adolf Pieter Leonard Rosendahl (geb. 1885), was in 1954 aan diens zoon geen woon- of verblijfplaats bekend. De oudste, Emil Victor Joseph Rosendahl (geb. 1878), overleed in 1943.

Foto: Ad Lans | Tekst: Roel de Neve

Van Leo Janssen ontving de redactie de volgende aanvulling:

25 juni 1856. Tamerus Gerrit Hendrik Rosendahl, geboren te Batavia [24 dec. 1831], oud 25 jaar, korporaal-ziekenoppasser bij het Militair Hospitaal te Weltevreden, aldaar woonachtig, natuurlijke zoon van de Chinese vrouw Sing Nio en erkend door Gerrit Hindrik Rosendahl, beiden overleden; met de inlandse vrouw Sanem, die bij de doop heeft aangenomen de namen van Johanna Christina, geboren te Batavia, oud naar gissing 25 jaar, alhier wonende op Weltevreden buiten Batavia, dochter van ouders onbekend. Getuigen: Marcellus van Dorp, oud ruim 35 jaar, sergeant-ziekenvader, en Elias Tambeije, oud 40 jaar, ziekenoppasser, beiden van het Militair Hospitaal te Weltevreden en aldaar woonachtig.

Bron: Huwelijksregister van Batavia 1856, aktenr. 35

N.B.: de toevoeging van Rosendahl’s geboortedatum is van Leo.

Naschrift redactie:

Gerrit Hindrik Rosendahl komt voor op de inwonerslijsten van Batavia in de Indische almanakken van 1830-1861 als Gerrit/Gerrit Hendrik Rosendahl, Gerhard Henrich Rosendahl en Gerard Heinrich Rosendhal. Zijn overlijden is niet gevonden.

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Vind je het leuk als in deze rubriek ook een foto uit jouw familiealbum gepubliceerd wordt? Stuur deze dan naar de redactie (redactie@igv.nl). Daarbij graag vermelden wie er op de foto staan en, indien bekend, waar en wanneer de foto genomen is en ter gelegenheid waarvan.

Klassefoto Ursulinenschool te Buitenzorg

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

In de nalatenschap van mijn moeder, Tineke Belle, bevindt zich een klassefoto uit Buitenzorg, genomen in 1934. Vermoedelijk omstreeks 1935, toen zij net in Nederland was, heeft zij op de achterzijde van de foto geschreven: met mevr. Jansen, 5e klasse Buitenzorg Urs. School, gevolgd door alle namen van de kinderen. Rechtsboven staat het jaar, 1934.

Klas Buitenzorg 1934 voorzijde

Klas Buitenzorg 1934 achterzijde

Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten.

De school bevond zich onmiddelijk ten noorden van ’s-Lands Plantentuin, de tegenwoordige Kebun Raya, ruwweg tegenover het paleis van de gouverneur generaal, en is op oude stadskaarten van Buitenzorg aangegeven als de Ursulinenschool gelegen aan de Hospitaalweg die uitkomt bij het station van Buitenzorg. De school maakte deel uit van een geheel van klooster, school en internaat van de zusters Ursulinen. Het schoolgebouw diende in de oorlogstijd als interneringskamp, en werd vanaf 1948 verbouwd, uitgebreid en gemoderniseerd, en huisvest sedert de jaren vijftig een middelbare school met de naam Regina Pacis. Het is, dat blijkt ook wel uit de naam, nog steeds een school met een katholieke achtergrond.

Er bestaan diverse klassefotos van de Ursulinenschool en het internaat, zoals ook te zien op de website Java Post Het bijzondere van de hier getoonde foto is dat alle namen van de kinderen gedocumenteerd zijn.

De tekst op de achterzijde luidt:

1934

Met mevr. Jansen 5e klasse Buitenzorg Urs. school

Van links naar rechts van voren naar achteren:

Anneke Schwering, Marie Jongbloets, Sietske Vredeveld, Elly Cresse, Dorrie Boom, Tintje Nazar, Bea David, Frieda Souten [Sonten?], Frieda Blanchoumans, Tonneke Roselje, Mieke Vrij, Roza de Beer, Loulou Hienekamp, Lucie Kou, Marie Nettekoven, Jeane Roelofs, Elly de Groot, Jopie en Enny Bartels, Lily Soejadie, Tatie Soemenegara, Doke Vermeulen, Elsje Belle, [Tineke Belle], Antje Finschie, Poppie van Motman, Thelma Ieseger, Jetje Simon, Leentje van Rooien, Fietje de Jonge, Corrie van Maanen, Lena Kam, Anneke Utara, Nietje Pijnenberg.

Wie herkent zichzelf of iemand anders op deze foto??

Foto en tekst: Reinoud Vissers

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Vind je het leuk als in deze rubriek ook een foto uit jouw familiealbum gepubliceerd wordt? Stuur deze dan naar de redactie (asaloesoel@gmail.com). Daarbij graag vermelden wie er op de foto staan en, indien bekend, waar en wanneer de foto genomen is en ter gelegenheid waarvan.

Herbert Richard Karthaus

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Het einde van Nederlandsch-Indië op 27 december 1949 luidde de komst van de Indische Nederlanders naar Nederland in. Veel lieten zij achter, wat restte was herinnering. En dreigden de beelden met het voortgaan der jaren minder scherp te worden, dan waren er de meegenomen foto’s. Als het om hun Indische familiegeschiedenis gaat trouwens het enige houvast voor de naoorlogse generaties. Vaak verstopt geraakt op plaatsen waar het daglicht zich niet toont. Zo wachten vermoedelijk duizenden Indische foto’s op het moment weer gezien te worden.

Onderstaande foto dook op toen Anne Karthaus en haar moeder op een doos vol oude familiefoto’s stuitten. De foto is gemaakt in het foto-atelier van Charles van Es & Co.

Herbert Richard Karthaus

We zien een ongeveer achtjarige jongen, voor de gelegenheid gestoken in het bekende matrozenpakje. Hij kijkt ons ietwat melancholisch aan. Wat zou er in dat jongenshoofdje op dat moment zijn omgegaan, vraag je je onwillekeurig af. Hij heette blijkens een tekst op de achterzijde van de foto Herbert Richard Karthaus en is de overgrootvader van Anne. Hij werd geboren te Buitenzorg op 15 juli 1893. De foto dateert dus vermoedelijk van rond 1900. Zijn ouders waren Johan Ferdinand Josephus Karthaus (overl. 1913) en de inlandse vrouw Neng Amimoenak Prowata. Volgens een familieverhaal behoorde zij tot de inheemse adel. Herberts vader kwam uit een familie die haar oorsprong in Oostenrijk heeft. De Indische tak van de familie Karthaus stamt af van Johannes Ferdinand Josephus Karthaus (overl. 1894) en Maria Anna Christina Melchers.

Herbert kwam naar Nederland om te studeren, trouwde daar in 1920 met een Hollandse vrouw en kreeg er kinderen. Hij werd gynaecoloog en was als chirurg verbonden aan het St. Ignatius Ziekenhuis in Breda. In die stad overleed hij op 16 februari 1969. Hij was sinds 3 maart 1952 drager van het Kruis van Verdienste, hem door Prins Bernhard uitgereikt omdat hij in de meidagen van 1940 onder moeilijke omstandigheden met beperkte middelen geneeskundige hulp bleef bieden. Met uitzondering van een van hen werden zijn zoons ook arts.

Foto: Anne Karthaus | Tekst: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Pagina 3 of 7

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén