> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Op blauw een zilveren zwaard met de punt naar beneden, waaromheen een gouden slang omhoog kronkelt, vergezeld van twee toegewende zilveren spaanse pepers. Helmteken: een zilveren uitkomende leeuw. Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen werd ten behoeve van de heer mr. D.M. de Calonne, wonende te Drachten, in 2013 ontworpen en op 18 dec. 2013 onder nummer 2013-0xxx geregistreerd in het register van familiewapens van de Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht”.

Zie voor een uitgebreide toelichting: www.decalonne.nl/index.php/de-calonne-familiewapen.

De wapenvoerder stamt af van Jean Baptiste de Calonne (1806-1843), stamvader van de Indische tak.

Door: Roel de Neve

KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN