R.G. de Neve

Foto: Serge Ligtenberg

Op deze website verschenen reeds enkele artikelen over de Indische roots van een bekende Nederlander. Het is de bedoeling in de komende tijd met enige regelmaat een nieuwe bijdrage te plaatsen.

In De Indische Navorscher, deel 22 (2009) verscheen een artikel over de Indische roots van Geert Wilders. Inhoudelijk sluit dit artikel volledig aan bij de op deze website verschijnende reeks. Om die reden wordt ook het artikel over Wilders hier in pdf-format aangeboden.

Download de pdf van het artikel over de Indische roots van Geert Wilders hier.