Asal Oesoel is een initiatief vanuit de redactie van De Indische Navorscher (DIN).

Aanvankelijk was Asal Oesoel bedoeld om ruimte te bieden aan genealogieën die, door hun geringe omvang, minder geschikt waren voor publicatie in De Indische Navorser.

Roel de Neve (hoofdredacteur DIN)

Inmiddels wil Asal Oesoel de aandacht voor Indische familiegeschiedenis breder trekken dan enkel het publiceren van genealogieën! Daarom richt zij zich ook op onderwerpen als heraldiek, oude krantenberichten, portretten etc..

Eerder kon Asal Oesoel via de website van de Indische Genealogische Vereniging als pdf-bestand gedownload worden. Voor een bundeling van de verschenen nummers zie:

Asal Oesoel 1 t/m 4

.

Informatie over het lidmaatschap van de Indische Genealogische Vereniging is te vinden op de website van de vereniging.

.

Bijdragen en foto’s voor Asal Oesoel zijn van harte welkom en kunnen gemaild worden naar: 

asaloesoel@gmail.com

Kopafbeelding: LIZ B. via FLICKR