Asal Oesoel is de website van De Indische Navorscher, tijdschrift van de Indische Genealogische Vereniging (IGV).

Op deze site is plaats voor zowel genealogieën als heraldiek, oude krantenberichten, Indische portretten en familiegeschiedenissen. Een deel van deze content wordt ook in drukvorm gepubliceerd.

Bijdragen, zoals genealogieën, familiegeschiedenissen en foto’s die een verhaal vertellen zijn van harte welkom.

Informatie over het lidmaatschap van de Indische Genealogische Vereniging, een bruisende vereniging van mensen die geïnteresseerd zijn in hun Indische roots, is te vinden op de website van de vereniging. Hier is ook veel bronneninformatie te vinden en links naar gedrukte versies van De Indische Navorscher.

Bijdragen kunnen gemaild worden naar: 
asaloesoel@gmail.com
Volg Asal Oesoel ook via Facebook.