Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Tag: bindo

De Indische roots van H.K.H. Prinses Laurentien

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Tot voor enkele decennia speelde Nederlandsch-Indië in bijna elke Nederlandse familie wel een rol. Enigszins overdreven gezegd natuurlijk, maar toch …. Wie kende ze immers niet, een ver familielid die koloniaal was, een Indische familietak. Of soms dichterbij de Indische oma en tantes, de verhalen over het leven onder de tropenzon, de fotoalbums met vergeelde familieportretten. En natuurlijk niet te vergeten het Indische eten als welkome afwisseling van de Hollandse pot. Inmiddels zijn we een flink stuk verder in de tijd. Het Indisch-zijn en voelen is onder de jonge generatie van nu niet meer vanzelfsprekend. Zeker als het Indische familieverleden steeds meer uit het zicht raakt door langer wordende afstammingslijnen.

Prinses Laurentien

Bron: ANP

Ook Claus-Casimir graaf van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg (2004) en zijn zusjes de gravinnen Eloise (2002) en Leonore (2006) moeten ver terug. Pas onder hun betbetovergrootouders stuiten de kinderen van prins Constantijn en prinses Laurentien op een Indische voormoeder. Françoise Pauline Marie Boermeester was haar naam. Zij werd geboren te Soerabaja op 12 mei 1853, trouwde een Hollandse man en vestigde zich met hem in Nederland. In 1927 overleed zij te ’s‑Gravenhage. Het toeval wil dat gravin Eloise in die plaats exact 75 jaar later werd geboren.

Of Prinses Laurentien, laat staan haar kinderen van dit alles weet hebben? Wie zal het zeggen. Het ‘Indische smaldeel’ onder hun voorouders is klein. Van de zestien betovergrootouders van Prinses Laurentien zijn er maar twee Indo-Europees, d.w.z. gemengdbloedig. Haar Indische roots vormen voor genealogisch ingewijden overigens geen nieuws. Toen zij en Prins Constantijn trouwden, stond de redactie van het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw immers uitgebreid bij haar voorouders stil. Toen al werden ook de contouren van haar Indische voorgeschiedenis zichtbaar. Die begon bij haar betovergrootmoeder Françoise Pauline Marie Boermeester (1853-1927), hierboven al genoemd. Het Indische bloed vond zijn weg dus ook naar onze koninklijke familie.

Prinses Laurentien behoeft hier natuurlijk geen introductie. We weten dat zij zich als lid van het Koninklijk Huis op velerlei terreinen inzet. Zo gaat zij voorop in de strijd tegen laaggeletterdheid. En daarmee is de cirkel mooi rond, denkend aan haar Javaanse voormoeders Mina en Rakima. Die konden immers waarschijnlijk noch lezen, noch schrijven.

Onderstaande afstammingslijn begint met haar betovergrootmoeder Françoise Pauline Marie Boermeester en laat zien hoe Prinses Laurentien met Nederlandsch-Indië verbonden is.

Betovergrootmoeder

I. Françoise Pauline Marie Boermeester, geb. Soerabaja 12 mei 1853, overl. ’s‑Gravenhage 3 april 1927, tr. Soerabaja 5 juni 1872 Johann Wilhelm Jakob Hofman, geb. Amsterdam, 5 juli 1848, luitenant-kolonel der infanterie O.I.L., overl. ’s‑Gravenhage 29 aug. 1915, zn. van Johann Hendrik Hofman en Johanna Francisca Hubertina Sophia Visser.

Overgrootmoeder

II. Gertrude Clémence Emilie Eugénie Hofman, geb. Soerabaja 1 april 1875, overl. ’s‑Gravenhage 31 jan. 1968, tr. Padang (Sumatra’s Westkust) 20 dec. 1895 Laurens Antonie Frederik Hoolboom, geb. Batavia 30 april 1867, kapitein der artillerie O.I.L., commandant van de vestingartillerie in Nederlandsch-Indië, overl. Wassenaar 23 okt. 1945, zn. van Pieter Cornelis Hoolboom en Maria Antonetta Schön.

Grootmoeder

III. Françoise Laurence Wilhelmina Hoolboom, geb. ’s‑Gravenhage 14 sept. 1901, overl. ’s‑Gravenhage 2 dec. 1981, tr. Medan (Oostkust van Sumatra) 16 dec. 1928 Marius Jacobus Brinkhorst, geb. Dieren (Rheden) 19 mei 1902, planter in Deli (Oostkust van Sumatra), overl. Apeldoorn 25 april 1943, zn. van Jan Hendrik Brinkhorst en Maria Jacoba Steenbeek.

Vader

IV. Prof. Mr. Laurens Jan Brinkhorst (R.N.L., O.O.N.), geb. Zwolle 18 maart 1937, onder meer hoogleraar Europees recht te Groningen 1967-1973, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 1973-1977, voor D66 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1977-1982, fractievoorzitter D66 1981-1982, werkzaam voor de Europese Commissie 1982-1994, lid van het Europees Parlement 1994-1999, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1999-2002, minister van Economische Zaken 2003-2006, vicepremier 2005-2006, hoogleraar Internationaal en Europees Recht en Bestuur aan de Universiteit Leiden 2006-, tr. ’s‑Gravenhage 26 aug. 1960 Drs. Jantien Heringa.

V. Petra Laurentien Brinkhorst (voert sinds haar huwelijk volgens het hoffelijkheidsbeginsel de titels van haar echtgenoot, dus Laurentien prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, mevrouw Van Amsberg), BA, M Journalism, geb. Leiden 25 mei 1966, tr. ’s‑Gravenhage 17 mei 2001 Constantijn Christof Frederik Aschwin prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg, geb. Utrecht 11 okt. 1969, zn. van Claus George Willem Otto Frederik Geert prins der Nederlanden 1966-2002, jonkheer van Amsberg, en Beatrix Wilhelmina Armgard koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld. Uit dit huwelijk drie kinderen.

 Door: Roel de Neve

Kwartieren Boermeester – Een overzicht van de Indische voorouders en familie van Françoise Pauline Marie Boermeester.

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

De Indische roots van Boudewijn de Groot

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

Dit jaar bereikte muzikant, producer en acteur Boudewijn de Groot de leeftijd van zeventig jaar en is het ook vijftig jaar geleden dat zijn eerste single uitkwam.

Boudewijn werd geboren op 20 mei 1944 in het Japanse interneringskamp Kramat te Batavia. Enkele maanden later overleed zijn moeder in het vrouwenkamp Tjideng en liet drie kinderen achter. De vader van Boudewijn was op dat moment geïnterneerd in een ander kamp. In 1946 repatrieerde het moederloze gezin naar Nederland. Boudewijn is sindsdien nooit meer terug geweest naar Indonesië. Hierover vertelt hij:

“Indië zit in mijn hoofd en dat wil ik zo houden. Ik wil dat beeld niet bijstellen, want het is me zeer dierbaar. Mijn beeld over Indië is meer een gevoel dan een concreet beeld. Ik wil dat gevoel niet verstoren.” Moesson, mei 2004.

In 1964 studeerde Boudewijn af aan de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam. Samen met Lennart Nijgh maakte hij in 1963 de eindexamenfilm Feestje bouwen waarvoor hij twee liedjes schreef. De bal begon op muzikaal gebied te rollen voor Boudewijn, en in 1966 werd het nummer Welterusten, meneer de president uitgebracht als protest tegen de Vietnamoorlog. Boudewijn zei hierover in 2007:

“Ik zong veertig jaar geleden Welterusten, meneer de president en sindsdien blijven ze me maar protestzanger noemen. Ik was gewoon zanger en wilde mijn ding doen. En dat ik me ook gelukt, denk ik. Protestsongs vormen maar een erg klein deel van mijn repertoire.” Libelle (België), maart 2007.

© boudewijndegroot.nl

© boudewijndegroot.nl

In 1967 scoorde Boudewijn zijn eerste – en enige – nummer één hit: Het land van Maas en Waal. In 1971 begon Boudewijn met het produceren van platen en in 1991 sloeg hij een muzikale zijtak in met de rol van Anton Tsjechov in de musical Tsjechov op zich nam. In de jaren daarna was Boudewijn ook op de theaterplanken te vinden, toerde hij rond met het Limburgs Symfonie Orkest en speelde een gastrol in de Vlaamse serie Flikken.

In 2004 verscheen het album Het eiland in de verte, dat platina werd en behaalde het album Lage Landen, uit 2007, goud. In 2007 verscheen ook het boek Hoogtevrees in Babylon met liedteksten en achtergrondinformatie. Inmiddels heeft Boudewijn zijn tour die liep van 2012 tot 2014, Vaarwel, misschien tot ziens, afgerond en zegt hij op zijn website:

“…misschien tot ziens’ slaat op mijn hoop erin te zullen slagen mooie eigen teksten te schrijven, met al even mooie muziek en ook nog voldoende publiek om van een op z’n minst redelijke voortzetting van mijn carrière te kunnen spreken. Tot ziens van mijn kant, tot ziens van jullie kant; dan komen we elkaar in de toekomst zeker weer tegen.”

Het 50-jarig artiestenjubileum van Boudewijn de Groot was voor de redactie van Asal Oesoel reden aandacht te besteden aan zijn Indische voorgeslacht en familie. Boudewijns Indische roots lopen via zijn moeder Sophie Elisabeth Saueressig. Hierna volgt daarom haar kwartierstaat:

Kwartierstaat Saueressig

Tekst: Liselore Rugebregt | Kwartierstaat: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN <

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén