Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Tag: boek

Boek: Gepeperd verleden

Bron: Rijksmuseum Amsterdam & Uitgeverij Prometheus

Gepeperd verleden. Indië, Indonesië en Nederland 1595-2000.

Tussen 2015 en 2017 verschijnt de Rijksmuseum Landenreeks, een serie boeken die het gedeelde verleden van acht verschillende landen met Nederland tot onderwerp hebben: Indonesië, China, Ghana, Japan, Sri Lanka, Suriname & Brazilië, Zuid-Afrika en India. 

Vorige week verscheen als tweede in de reeks: Gepeperd verleden. Indië, Indonesië en Nederland sinds 1595-2000. Geschreven door Harm Stevens, conservator afdeling geschiedenis.

Een witte bestuurspet, een vuurtoren, een krijgsbanier, een staatsieportret, een ambtskostuum, foto’s en nog veel meer. Wie deze sporen van de gedeelde en omstreden geschiedenis van Indië/Indonesië en Nederland in het Rijksmuseum volgt, maakt een tijdreis die weidse uitzichten en intieme inkijkjes biedt. Thema’s als koloniale repressie, geweld, Indonesisch nationalisme, dekolonisatie en de infrastructuur en bureaucratie van het imperialisme passeren de revue. Grote geschiedenis, weerspiegeld in de tastbare relicten van een bewogen verleden dat wordt getekend door eerzucht, gezichtsbedrog, winzucht, idealisme en avontuur.
Indische geschiedenissen biedt een onthullende kijk op het verleden van twee door geschiedenis verbonden landen. Door goed te kijken, krijgen de kleine dingen die voorbij gaan grote betekenis. Staat het er echt, op die aquarel: ‘Afgekapte hoofden van muitelingen?’

Gepeperd-verleden-Indië-Indonesië-en-Nederland-1595-2000-e1444844188470

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Boek: Daar werd wat gruwelijks verricht

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Bron: Athenaeum

‘2 Januari 1668: Francisco van Bengale, slaaf van onderkoopman Jan Grootstadt, verhangt zich.’ Deze Francisco was een van de velen die de dood verkozen boven een ondraaglijk slavenbestaan in Nederlands Oost-Indië.

Van de beginjaren van de VOC tot aan het einde van de kolonie volgt Baay het spoor van de mensenhandel in de Nederlandse koloniën in de Oost. De koloniale slavernij nam er vele vormen aan: er waren huisslaven, kindslaven, seksslaven, ambachtsslaven, maar ook slaven op de plantages en perken. Slaven werden vernederd, gefolterd en vermoord. Honderdduizenden personen zijn in de Oost tot slaaf gemaakt.

Reggie Baay schrijft de geschiedenis van de slavernij in Indië. Want het is een misverstand te denken dat de slavernij in de koloniën zich beperkte tot de West. En hoe komt het dat ons beeld van de mensenhandel zo vertekend is, alsof er geen echte slavernij bestond? Daar werd wat gruwelijks verricht is, hoe ongelofelijk dat ook lijkt, het eerste boek waarin de geschiedenis van de slavernij in ‘ons Indië’ in zijn geheel verteld wordt.

DWWGV

  • Auteur: Reggie Baay
  • Uitgeverij: Athenaeum
  • Prijs: 19,99
  • ISBN: 978 90 253 0470 6
> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén