Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Tag: buitenzorg

Tjalling Boutmy en Tjam Eng Nio

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Gedurende de negentiende eeuw kwamen gemengde huwelijken, d.w.z. echtverbintenissen tussen Europese mannen en Aziatische vrouwen, in Nederlandsch-Indië relatief weinig voor. Tot omstreeks 1900 ging het om minder dan vijftien procent van het totaal aantal door Europese mannen gesloten huwelijken. Daarna steeg het aantal gemengde huwelijken en bereikte een piek in 1925. Ruim een kwart van de huwelijken met een Europese bruidegom was toen gemengd.

Het vermoedelijk eerste huwelijk van een Europeaan met een inlandse vrouw dat in Nederlandsch-Indië werd geregistreerd, was dat van Frans/Franz Wild en de Javaanse vrouw Mida. Zij trouwden te Semarang op 30 juli 1835. De bruid werd met het oog op haar aanstaande huwelijk gedoopt en ontving de namen Elisabeth Seram. De bruidegom werd op 12 mei 1799 te Speijer in de Elzas geboren als zoon van Johan George Wild en Margdalena Pauel. Komende uit Essen trad hij op 19 maart 1818 in Nederlandse krijgsdienst. Op 24 april d.a.v. embarkeerde hij als fuselier aan boord van het schip “Middelburg”, bestemd voor Oost-Indië. Hij bracht het uiteindelijk tot sergant-majoor en was ten tijde van zijn huwelijk vermoedelijk reeds gepensioneerd. Het huwelijk duurde slechts kort aangezien Wild reeds op 13 juni 1837 te Semarang overleed. Zijn echtgenote overleefde hem ruim 40 jaar en overleed te Semarang op 15 april 1879. Huwelijken als dat van Wild werden niet zelden gesloten nadat er al kinderen waren geboren. In de trouwberichten werd dan gesproken over een huwelijk van de bruidegom met ‘de moeder zijner kinderen’. Haar naam bleef daarbij vaak onvermeld.

Op onderstaande foto zien we de Chinese echtgenote van Tjalling Boutmy (1863-1935), Tjam Eng Nio (1885-1928), met haar beide oudste kinderen Johannes Marianus en Johanna Boutmy. Tjalling Boutny en Tjam Eng Nio traden te Buitenzorg op 10 december 1921 in het huwelijk. Op dat moment waren gemengde huwelijken al geen uitzondering meer. Zij kregen vier kinderen die allemaal voor het huwelijk waren geboren, de jongste op 24 februari 1921. Tjalling Boutmy was werkzaam in de cultures als beheerder en administrateur van de thee-ondernemingen Tjiloear en Tanah-Baroe in het Buitenzorgse. Via moederszijde was hij verwant aan de bekende Indische families Van Riemsdijk en Ament. Hij moest tante zeggen tegen mevrouw Ament-Burgemeestre, van wie eerder in deze rubriek een foto werd geplaatst.

1 Boutmy-Tjam Eng Nio

De Chinese vrouw Tjam Eng Nio (Mevrouw Tjalling Boutmy) met haar beide oudste kinderen Johannes Marianus Boutmy en Johanna Boutmy, omstreeks 1912

2 Tjalling Boutmy 1863-1935

Tjalling Boutmy

Foto’s: Ed Boutmy de Katzmann | Tekst: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Vind je het leuk als in deze rubriek ook een foto uit jouw familiealbum gepubliceerd wordt? Stuur deze dan naar de redactie (redactie@igv.nl). Daarbij graag vermelden wie er op de foto staan en, indien bekend, waar en wanneer de foto genomen is en ter gelegenheid waarvan.

Klassefoto Ursulinenschool te Buitenzorg

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

In de nalatenschap van mijn moeder, Tineke Belle, bevindt zich een klassefoto uit Buitenzorg, genomen in 1934. Vermoedelijk omstreeks 1935, toen zij net in Nederland was, heeft zij op de achterzijde van de foto geschreven: met mevr. Jansen, 5e klasse Buitenzorg Urs. School, gevolgd door alle namen van de kinderen. Rechtsboven staat het jaar, 1934.

Klas Buitenzorg 1934 voorzijde

Klas Buitenzorg 1934 achterzijde

Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten.

De school bevond zich onmiddelijk ten noorden van ’s-Lands Plantentuin, de tegenwoordige Kebun Raya, ruwweg tegenover het paleis van de gouverneur generaal, en is op oude stadskaarten van Buitenzorg aangegeven als de Ursulinenschool gelegen aan de Hospitaalweg die uitkomt bij het station van Buitenzorg. De school maakte deel uit van een geheel van klooster, school en internaat van de zusters Ursulinen. Het schoolgebouw diende in de oorlogstijd als interneringskamp, en werd vanaf 1948 verbouwd, uitgebreid en gemoderniseerd, en huisvest sedert de jaren vijftig een middelbare school met de naam Regina Pacis. Het is, dat blijkt ook wel uit de naam, nog steeds een school met een katholieke achtergrond.

Er bestaan diverse klassefotos van de Ursulinenschool en het internaat, zoals ook te zien op de website Java Post Het bijzondere van de hier getoonde foto is dat alle namen van de kinderen gedocumenteerd zijn.

De tekst op de achterzijde luidt:

1934

Met mevr. Jansen 5e klasse Buitenzorg Urs. school

Van links naar rechts van voren naar achteren:

Anneke Schwering, Marie Jongbloets, Sietske Vredeveld, Elly Cresse, Dorrie Boom, Tintje Nazar, Bea David, Frieda Souten [Sonten?], Frieda Blanchoumans, Tonneke Roselje, Mieke Vrij, Roza de Beer, Loulou Hienekamp, Lucie Kou, Marie Nettekoven, Jeane Roelofs, Elly de Groot, Jopie en Enny Bartels, Lily Soejadie, Tatie Soemenegara, Doke Vermeulen, Elsje Belle, [Tineke Belle], Antje Finschie, Poppie van Motman, Thelma Ieseger, Jetje Simon, Leentje van Rooien, Fietje de Jonge, Corrie van Maanen, Lena Kam, Anneke Utara, Nietje Pijnenberg.

Wie herkent zichzelf of iemand anders op deze foto??

Foto en tekst: Reinoud Vissers

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Vind je het leuk als in deze rubriek ook een foto uit jouw familiealbum gepubliceerd wordt? Stuur deze dan naar de redactie (asaloesoel@gmail.com). Daarbij graag vermelden wie er op de foto staan en, indien bekend, waar en wanneer de foto genomen is en ter gelegenheid waarvan.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén