> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Eerder werd onder de kop ‘Familieregering’ in de rubriek ‘Uit de Indische kranten’ aandacht besteed aan een familienetwerk, waarin Francisco José Pereira (Macao 1786-Bandjermasin 1843) centraal stond. Onder zijn Indische nakomelingen treffen we ook de afstammelingen van John Thomas de Aquino (overl. 1871). De familienaam De Aquino wijst net als Pereira op Portugese roots. In Portugal werd op 22 december 1888 voor José de Aquino Guimarães de titel Barão (Baron) de Aquino gecreëerd. Voor zover mij bekend was hij overigens de eerste, tevens enige Baron de Aquino.

John Thomas de Aquino, bovengenoemd, is vermoedelijk op Java geboren omstreeks 1830-1835. Zijn vermoedelijke vader was Felix Anton de Aquino, die geboren was te Macao. John Thomas de Acquino werd sinds het midden van de jaren 1850 vermeld als inwoner van de residentie Zuider- en Oosterafdeling van Borneo.

In Nederlandsch-Indië leefden verscheidene families met Portugese roots. Naast Pereira en De Aquino moeten we denken aan families als Barros, Bish, Botellho, da Costa, da Graça, Maitimo, Mendes da Costa, Monteiro, Quartero, Rodrigus (van Rodrigues), de Silva, de Sousa, de Souza. Zij zijn vermoedelijk, net als de meeste Indische families, pas in de negentiende eeuw in Nederlandsch-Indië aangekomen. De indruk bestaat dat tenminste een deel van deze families zich in Nederlandsch-Indië niet wijd vertakt heeft.

Genealogie van de familie De Aquino/D’Aquino in Nederlandsch-Indië (.pdf)

Door: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <