Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Tag: familiegeschiedenis (Pagina 1 van 14)

Indische families met von in hun naam (IV)

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Zoeken op de niet alledaagse naam Mauw via www.telefoonboek.nl leverde zeven treffers op (van en von Mauw). Of deze personen behoren tot de Indische of de Nederlandse tak van de familie Von Mauw is mij niet bekend. Tot de Indische tak behoorden onder andere Victor Alexander Adolf von Mauw (Batavia 1865-Soerabaja 1906) en Alexander Karel Lodewijk von Mauw (Toeban 1874-Pasoeroean 1909). Een huwelijk en kinderen heb ik van hen niet gevonden, dus als zij toch kinderen hebben gehad, zijn die wellicht geboren uit een relatie met een inlandse vrouw. Hun broers Karel Willem Alexander (Soerabaja 1858-overlijden onbekend) en George Clement Adolph (Martapoera 1864-overlijden onbekend) waren getrouwd en hadden kinderen. Maar van hen zijn bij mijn weten geen naamdragers Von Mauw meer in leven.

De stamvader van de Indische tak en vader van bovengenoemde broers, Georg Karl (George Karel), werd te Maastricht geboren op 3 januari 1823 als zoon van Carl Ludwig (of Lodewijk) Adolph von Mauw en Titie van der Veen (ook Feen). De Nederlandse tak stamt af van zijn jongere broer Alexander Carl Reindert (Heer en Keer 1829-Beek 1877).

Genealogie van de Indische tak van de familie Von Mauw (.pdf)

Door: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Live Workshop tijdens INDOroutes 2015

Aanstaande zondag, 15 november, vindt INDOroutes 2015 plaats in Muziekcentrum BeneVia, Dordrecht. 

INDOroutes is een event voor en door jongeren die meer willen weten over hun Indische achtergrond, georganiseerd door het Indisch Herinneringscentrum in samenwerking met Stichting Indisch Dordrecht.

Het bestuur van de Indische Genealogische Vereniging, de redactie van De Indische Navorscher, alsmede de redactie van Asal Oesoel, zijn deze dag aanwezig om een live workshop te geven over hoe een begin te maken met jouw Indisch stamboomonderzoek.

12190084_443615819175609_4633137609972849621_n

19926_443615825842275_6339790459532056933_n

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Nazaten van Napoléon in Nederlandsch-Indië.

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Werkelijkheid of hoax?

In De Indische Navorscher 1989 behandelde D. van Duijn de nakomelingen van Emanuel Maximilian von Stracka en Carolina Magdalena Deux. Aangezien Von Stracka volgens zeggen een bastaard was van een vorstin van Thurn und Taxis, geboren hertogin van Mecklenburg, konden zijn in Nederlandsch-Indië levende nazaten het hoogadellijke bloed in hun aderen voelen kloppen. Dat zij echter ook van Napoléon Bonaparte zouden afstammen, is een gedachte die zo onwaarschijnlijk is, dat die niet bij hen zal opkomen.

Toch circuleert op internet het verhaal dat de vader van mevrouw Von Stracka, François Tobias Deux, een bastaard van de keizer der Fransen was (zie bijvoorbeeld: www.henningerweb.nl/ome-napoleon.html; www.de-paula-lopes.nl, onder Family Saga I klikken op Napoleon Buonaparta). Hij zou door diens vrouw Joséphine de Beauharnais als bedreiging zijn gezien voor de zoon van haar dochter Hortense (later keizer Napoléon III). Via allerlei intriges zou zij uiteindelijk voor elkaar hebben gekregen dat Napoléon zijn bastaardzoon naar Nederlandsch-Indië stuurde om hem daar te laten kronen tot ….. jawel, ‘koning van Oost-Indië’!

Op Java aangekomen, kwam, zo wil het verhaal, de toen achtjarige knaap in huis bij de familie Dezentjé, trouwde later een dochter van die familie, kreeg met haar twee dochters, waaronder mevrouw Von Stracka, en werd kind aan huis bij de soesoehoenan van Soerakarta. Archiefbronnen die zouden kunnen aantonen dat van dit mooie afstammingsverhaal iets klopt, ontbreken tot nu toe.

Het afstammingsverhaal op de website van Robert van Braam.

Het afstammingsverhaal op de website van Robert van Braam.

Had Napoléon dan geen onwettige kinderen? Het antwoord op deze vraag luidt dat hij die wel had. Vast staat namelijk dat Napoléon bij verschillende moeders twee buitenechtelijke zoons verwekte, te weten Charles Léon Denuelle (Charles comte Léon) (1806-1881) en Alexandre Florian Joseph comte Walewski (1810-1868). Wie meer over hen wil weten, leze de publicatie van Joseph Valynseele, getiteld La descendance naturelle de Napoléon Ier. Le comte Léon. Le comte Walewski (Parijs 1964). Daarnaast werd van nog meer personen beweerd dat zij aan Napoléons zaad ontsproten zouden zijn, maar geen van die verhalen berust op betrouwbare bronnen. En dit geldt ook voor het afstammingsverhaal van de familie Deux. Tot het tegendeel is bewezen, is hier mijns inziens dus sprake van een hoax of om in meer Indische sferen te blijven van een, zoals ik het zou willen noemen, sambalgorengpedisverhaal.

Voor degenen die langs wetenschappelijke weg willen aantonen dat de Indische familie Deux en haar verwanten wel degelijk van Napoléon afstammen, volgt hieronder diens DNA-profiel, zoals gepubliceerd op de website ‘The Napoleon DNA Project’.

Bron: https://www.igenea.com/en/napoleon

Bron: https://www.igenea.com/en/napoleon

Napoléon Bonaparte

Napoléon Bonaparte

Comte Walewski

Comte Walewski

Leon Denuelle

Leon Denuelle

François Tobias Deux

François Tobias Deux

De foto van het portret van de streng kijkende man met de vele onderscheidingen op de borst is te vinden op de website van Marnix Alexander de Paula Lopes (www.de-paula-lopes.nl/index2.php). Degene die de foto plaatste, vermeldde als naam van de geportretteerde François Tobias Deux. Op genoemde website vindt men geen nadere informatie over dit portret, zoals maker, datering, herkomst en huidige vindplaats. Evenmin werd informatie gegeven over de onderscheidingen die de geportretteerde draagt. In dit verband moet worden vermeld dat François Tobias Deux bij mijn weten nimmer gedecoreerd werd. Men kan zich dus afvragen of dit portret wel François Tobias Deux voorstelt. Een andere vraag is of dit misschien het portret van François Tobias Deux is, waarover ‘Irene van Kuyk/Hanssens/Deux’ op 1 februari 2008 op het stamboomforum schreef dat zij daarvan een foto bezit (https://www.stamboomforum.nl/subfora/127/2/472/0/deux_francois_tobias_voorm_nederlands_indi_18e_19e_eeuw). Het uniform dat de geportretteerde draagt, ken ik overigens niet als een ambtskostuum dat op Java werd gedragen. Het lijkt veel weg te hebben van een goud- of zilver gegalonneerd galauniform. Wellicht dat een van de lezers hierover meer kan zeggen.

Klik hier voor de tot dusver bekende feiten met betrekking tot de afstamming van de familie Deux, die een geheel ander licht op de vermeende keizerlijke afstamming werpen.

Door: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Pagina 1 of 14

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén