Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Tag: indo-portugees

Indo-Portugese families (I)

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Eerder werd onder de kop ‘Familieregering’ in de rubriek ‘Uit de Indische kranten’ aandacht besteed aan een familienetwerk, waarin Francisco José Pereira (Macao 1786-Bandjermasin 1843) centraal stond. Onder zijn Indische nakomelingen treffen we ook de afstammelingen van John Thomas de Aquino (overl. 1871). De familienaam De Aquino wijst net als Pereira op Portugese roots. In Portugal werd op 22 december 1888 voor José de Aquino Guimarães de titel Barão (Baron) de Aquino gecreëerd. Voor zover mij bekend was hij overigens de eerste, tevens enige Baron de Aquino.

John Thomas de Aquino, bovengenoemd, is vermoedelijk op Java geboren omstreeks 1830-1835. Zijn vermoedelijke vader was Felix Anton de Aquino, die geboren was te Macao. John Thomas de Acquino werd sinds het midden van de jaren 1850 vermeld als inwoner van de residentie Zuider- en Oosterafdeling van Borneo.

In Nederlandsch-Indië leefden verscheidene families met Portugese roots. Naast Pereira en De Aquino moeten we denken aan families als Barros, Bish, Botellho, da Costa, da Graça, Maitimo, Mendes da Costa, Monteiro, Quartero, Rodrigus (van Rodrigues), de Silva, de Sousa, de Souza. Zij zijn vermoedelijk, net als de meeste Indische families, pas in de negentiende eeuw in Nederlandsch-Indië aangekomen. De indruk bestaat dat tenminste een deel van deze families zich in Nederlandsch-Indië niet wijd vertakt heeft.

Genealogie van de familie De Aquino/D’Aquino in Nederlandsch-Indië (.pdf)

Door: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Familie Nix-Botellho

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

In de tot nu toe verschenen jaargangen van De Indische Navorscher zal men tevergeefs zoeken naar genealogieën van Indo-Portugese families. Maar die waren er in Nederlandsch-Indië zeker wel. Niet zo vreemd overigens. De Portugezen kwamen om handel te drijven immers eerder naar de Maleise archipel dan de Nederlanders (lees: de V.O.C.). Toen de V.O.C. in 1641 Malakka (stad) veroverde was het echter grotendeels met de Portugese aanwezigheid in Zuidoost-Azië gedaan. Alleen op Oost-Timor (tot in 1975) en in Macao (tot eind 1999) wisten zij zich te handhaven.

Wanneer de in Nederlandsch-Indië wonende Indo-Portugese families naar Azië kwamen, blijft vooralsnog een onbeantwoorde vraag. De meeste van die families vestigden zich vermoedelijk pas na 1800 op Java of een van de andere eilanden van de archipel. We kunnen dan denken aan families als Bish, Botellho, da Graça, Maitimo, Mendes da Costa, Monteiro en Pereira.

Van de familie Botellho is, helaas zonder bronvermeldingen, op internet een genealogie gepubliceerd. Stamvader Pedro Botellho werd te Bandel (even benoorden Calcutta) in West-Bengalen in 1796 geboren en overleed te Padang op 9 januari 1868. Dezelfde gegevens zijn ook te vinden op de website van Richard Davies over Sumatra’s Westkust. Als bron wordt de overlijdensakte van Pedro (LDS, filmnr. 1474485) genoemd.

Een van zijn achterkleinkinderen was Alice Constance Botellho (geb. Padang 14 maart 1884, overl. Leiden 6 augustus 1972), te Padang op 20 mei 1908 getrouwd met Marie Cornelis Nix (geb. Haarlem 19 februari 1885, overl. Amsterdam 28 juni 1940). We zien het echtpaar op onderstaande foto, Marie Cornelis helemaal achteraan en rechts Alice Constance met op haar schoot hun zoon Adriaan Ferdinand (1915-1999). De andere kinderen Nix op deze foto zijn v.l.n.r. Cornelis (1910-1944) (met matrozenkraag), Caroline Emelie Christine (…..), Jan Hendrik Wilhelm (1912-1999) en Albert Louis (1917-1945) op de schoot van zijn oma Mart[h]alia Adriana Carolina Botellho-Schönherr (geb. Priaman (Sumatra’s Westkust) 15 april 1856). Wie de andere personen zijn, is onbekend. De foto zal omstreeks 1920 zijn genomen.

Nix-Botellho klein2

Wie onderzoek heeft gedaan naar Indo-Portugese families in Nederlandsch-Indië en de resultaten in gedrukte vorm zou willen publiceren, kan contact opnemen met de redactie van De Indische Navorscher (redactie@igv.nl).

Foto: Ben Heijden | Tekst: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Vind je het leuk als in deze rubriek ook een foto uit jouw familiealbum gepubliceerd wordt? Stuur deze dan naar de redactie (asaloesoel@gmail.com). Daarbij graag vermelden wie er op de foto staan en, indien bekend, waar en wanneer de foto genomen is en ter gelegenheid waarvan.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén