Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Tag: oproep

Klassefoto Ursulinenschool te Buitenzorg

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

In de nalatenschap van mijn moeder, Tineke Belle, bevindt zich een klassefoto uit Buitenzorg, genomen in 1934. Vermoedelijk omstreeks 1935, toen zij net in Nederland was, heeft zij op de achterzijde van de foto geschreven: met mevr. Jansen, 5e klasse Buitenzorg Urs. School, gevolgd door alle namen van de kinderen. Rechtsboven staat het jaar, 1934.

Klas Buitenzorg 1934 voorzijde

Klas Buitenzorg 1934 achterzijde

Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten.

De school bevond zich onmiddelijk ten noorden van ’s-Lands Plantentuin, de tegenwoordige Kebun Raya, ruwweg tegenover het paleis van de gouverneur generaal, en is op oude stadskaarten van Buitenzorg aangegeven als de Ursulinenschool gelegen aan de Hospitaalweg die uitkomt bij het station van Buitenzorg. De school maakte deel uit van een geheel van klooster, school en internaat van de zusters Ursulinen. Het schoolgebouw diende in de oorlogstijd als interneringskamp, en werd vanaf 1948 verbouwd, uitgebreid en gemoderniseerd, en huisvest sedert de jaren vijftig een middelbare school met de naam Regina Pacis. Het is, dat blijkt ook wel uit de naam, nog steeds een school met een katholieke achtergrond.

Er bestaan diverse klassefotos van de Ursulinenschool en het internaat, zoals ook te zien op de website Java Post Het bijzondere van de hier getoonde foto is dat alle namen van de kinderen gedocumenteerd zijn.

De tekst op de achterzijde luidt:

1934

Met mevr. Jansen 5e klasse Buitenzorg Urs. school

Van links naar rechts van voren naar achteren:

Anneke Schwering, Marie Jongbloets, Sietske Vredeveld, Elly Cresse, Dorrie Boom, Tintje Nazar, Bea David, Frieda Souten [Sonten?], Frieda Blanchoumans, Tonneke Roselje, Mieke Vrij, Roza de Beer, Loulou Hienekamp, Lucie Kou, Marie Nettekoven, Jeane Roelofs, Elly de Groot, Jopie en Enny Bartels, Lily Soejadie, Tatie Soemenegara, Doke Vermeulen, Elsje Belle, [Tineke Belle], Antje Finschie, Poppie van Motman, Thelma Ieseger, Jetje Simon, Leentje van Rooien, Fietje de Jonge, Corrie van Maanen, Lena Kam, Anneke Utara, Nietje Pijnenberg.

Wie herkent zichzelf of iemand anders op deze foto??

Foto en tekst: Reinoud Vissers

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Vind je het leuk als in deze rubriek ook een foto uit jouw familiealbum gepubliceerd wordt? Stuur deze dan naar de redactie (asaloesoel@gmail.com). Daarbij graag vermelden wie er op de foto staan en, indien bekend, waar en wanneer de foto genomen is en ter gelegenheid waarvan.

Oproep Gens Nostra 2015

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Algemene Oproep voor het insturen van bijdragen voor Gens Nostra 2015

De voorraad aan artikelen voor Gens Nostra vermindert en daarom doet de redactie een algemene oproep aan haar lezers en derden om de resultaten van hun genealogisch onderzoek op papier te zetten en in te sturen. Gens Nostra graag familiegeschiedenissen en biografieën over voorouders ingebed in de betreffende historische periode. Maar ook korte beschouwende verhalen over de mogelijkheden van digitaal onderzoek, bijzondere vondsten, bepaalde historisch-genealogische vraagstukken en opvallende onderlinge relaties en contacten van de personen zijn van harte welkom.

Oproep van de Gens Nostra redactie:

Stuurt u ons bijdragen waarin gereflecteerd wordt op:

  • Hoe dode punten in het onderzoek zijn overwonnen, bijvoorbeeld door gevonden akten over goederenbezit en heraldiek, of door de verwevenheid van personen met de dorps-, stads- en streekgeschiedenis of met een zelfde plaats en land van herkomst.
  • Veel van onze voorouders zijn in de afgelopen eeuwen als immigrant naar Nederland gekomen. We kijken daarom uit naar vooroudergeschiedenissen waarin de immigratie naar Nederland een rol heeft gespeeld. Hierbij valt te denken aan landen van herkomst, zoals Vlaanderen, Duitsland, Nederlands Oost- en West-Indië (Suriname, Antillen), maar ook aan religieuze groepen van immigranten, zoals Mennonieten, Joden en Hugenoten.
  • Tot slot willen wijzen we op het fenomeen van het uitoefenen van een zelfde beroep in één familie gedurende een aantal opvolgende generaties. Kortom stuurt u ons bijdragen waarin een bepaald beroep de leidraad van de familiegeschiedenis vormt.

Mochten we een aantal bijdragen ontvangen met een zelfde kenmerk, bijvoorbeeld immigratie uit een zelfde land, dan zullen wij trachten hiermee een speciale uitgave samen te stellen.

Raadpleegt u vóór het schrijven en insturen van uw bijdrage eerst de Richtlijnen voor publicatie in Gens Nostra. Inzenden kan gedurende het hele jaar aan de redactie van Gens Nostra, postbus 26, 1380 AA Weesp, of via GNredactie@ngv.nl. Na ontvangst van uw bijdragen krijgt u binnen drie weken een bevestiging van de ontvangst en binnen ongeveer drie maanden de eerste informatie over eventuele plaatsing.

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN! <

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén