Von Lutzöw

Linkerwapen:

Op goud een schuinrechts geplaatste zwarte stormladder met vier sporten. De helm gekroond van drie bladeren en twee parels. Helmteken een rode gemetselde muur met in het zicht drie steenlagen en drie uit een steenlaag bestaande kantelen en drie uitkomende, waaiersgewijs geplaatste pauwenveren van natuurlijke kleur, rechts en links vergezeld van een zwarte lelie op een groene, gebladerde steel. Helmkleden: zwart, gevoerd van goud.

N.B.: dit wapen, zonder kroon, kwam tegen het einde van de zestiende eeuw in zwang.

Rechterwapen (te vinden in de kerk van het Benedictijner klooster Dobbertin in Mecklenburg:

Op goud een schuinrechts geplaatste zwarte stormladder met vier sporten. De helm gekroond van drie bladeren. Helmteken een rode gemetselde muur met in het zicht drie steenlagen en drie uit een steenlaag bestaande kantelen en vijf uitkomende, waaiersgewijs geplaatste pauwenveren van natuurlijke kleur, rechts en links vergezeld van een afhangende zilveren lelie op een zilveren, bladerloze steel. Helmkleden: zwart.

De Indische tak stamt af van Balthazar Friedrich Wilhelm von Lützow (R.O.U.) (1757-1822).

Literatuur: R.G. de Neve, ‘De Indische tak van het tot de oude Mecklenburgse adel behorende geslacht Von Lützow’, De Indische Navorscher 21 (2008) 89-102.

Door: Roel de Neve

KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN