Asal Oesoel

De Indische Navorscher Online

Vrouwelijke Indische In’tvelds (III)

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

In een reeks artikelen wordt nader ingegaan op de vrouwelijke leden van de Indische familie In’tveld, hun echtgenoten en – met name – hun kinderen.

In de genealogie van Theunis In’tveld (zie: E.M.V. Wethmar-Haverkorn van Rijsewijk en A.P. Intveld, ‘Stamreeks en genealogie van Theunis In’tveld, stamvader van de Indische familie In’tveld’, De Indische Navorscher 2004, pag. 97-121) kwamen de kinderen van vrouwelijke Intvelds uiteraard niet aan bod. Zij dragen immers de familienaam van hun echtgenoot. Toch is dit jammer, want deze kinderen maakten vaak deel uit van de grotere Intveld-‘clan’ en zijn daarom evenzeer een onderdeel van de geschiedenis van deze familie. Ook kwam het meer dan eens voor dat deze kinderen (of hun kinderen) binnen het familienetwerk trouwden.

In deze derde bijdrage wordt het gezin behandeld van Christina Amalia In’tveld, de vierde dochter van de eerste Indische generatie, en haar echtgenoot Adriaan de Nijs van Groll.

Het gezin van Christina Amalia In’tveld en haar echtgenoot Adriaan de Nijs van Groll (.pdf)

Door: Adriaan Intveld

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Vorige

Enkele naamdragers Beets in Nederlandsch-Indië

Volgende

Theodorus Marinus van Heel

  1. Adriaan Intveld

    Toevoeging aan noot nr. 3: wellicht gaat het hier om Adriaan de Nijs (1758-1834), rond 1790 wonende te Kampen, zoon van Adriaan de Nijs en Elisabeth Breton.

Geef een reactie

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén